Regelement Fuelpower 2022

  • Het is niet toegestaan eigen consumpties te nuttigen op het terrein
  • Legitimatie verplicht, er kan naar gevraagd worden
  • Op het gehele terrein is geen glaswerk toegestaan, u kunt hierop gecontroleerd worden
  • Er is geen verkoop van alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar
  • lndien jongeren niet ouder zijn dan 18 jaar en betrapt warden met alcoholische dranken kunnen zij van het terrein verwijderd worden
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van welke aard dan ook
  • Bij misdragingen wordt u toegang tot het wedstrijd terrein  ontzegd
  • U dient te allen tijde de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging op te volgen
  • Het betreden van het evenemententerrein  is op eigen risico
  • Bij afgelasting van de wedstrijd wordt geen restitutie verleend